fbpx

Verbouwing

Elektrische installatie bij verbouwing

U heeft een woning gekocht waar de elektrische installatie niet meer voldoet aan de huidige normen of u wenst te verbouwen, tijd om de elektrische leidingen te vernieuwen, kabels bij te trekken, bijkomende lichtpunten…..kortom, voor alle aanpassingen tijdens uw verbouwingen kan u een beroep doen op Elektro Verbeke.

Elektrische installaties zijn onderworpen aan strikte reglementen en controles. Maar ook een degelijke informatie en opleiding maken deel uit van de preventiemaatregelen.

elektrische leidingen leggen

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981. Het is van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Het geeft een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit en bevat bovendien voorschriften met betrekking tot de keuze en de aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten.
De maatregelen die moeten worden nageleefd door de personen worden eveneens in dit reglement uiteengezet. Bovendien bepaalt het welke de specifieke voorschriften zijn met betrekking tot bepaalde oude elektrische installaties.